Traiteurdeparis.fr

Dane firmy

PREZENTACJA STRONY INTERNETOWEJ

Na mocy art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony Traiteurdeparis.fr są informowani o tożsamości różnych podmiotów uczestniczących w jej tworzeniu i kontynuacji.
Właściciel : Traiteur de Paris – 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné
Numer SIRET : 482 900 610 00064
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT : FR52 482900610
Odpowiedzialny za publikację : Mikaël Leport Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Hosted by : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja

Traiteur de Paris jest zastrzeżonym znakiem towarowym INPI.

Siedziba główna
Traiteur de Paris – 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné – FRANCJA
Rodzaj prawny : SAS o kapitale 1.800.000 euro – RCS RENNES 482 900 610

Kredyty fotograficzne : Traiteur de Paris
Niektóre lub wszystkie użyte zdjęcia pochodzą z serwisów z obrazami royalty-free fr.freepik.com i Pixabay.com. Wszystkie zdjęcia zostały zmodyfikowane, aby pasowały do karty graficznej Traiteurdeparis.fr

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, zmienioną ustawą z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych o charakterze osobowym, mają Państwo prawo dostępu, zmiany, sprostowania i usunięcia danych, które Państwa dotyczą, zwracając się do TRAITEUR DE PARIS pocztą (adres podany powyżej) lub pocztą elektroniczną.
Użytkownik Internetu jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie, pliki cookie mogą być automatycznie instalowane przez jego przeglądarkę.

Cookie to zestaw danych, które nie identyfikują bezpośrednio użytkownika Internetu, ale są wykorzystywane do zapisywania informacji związanych z jego nawigacją na stronie. Ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej pozwalające na informowanie o obecności plików cookies i ewentualne ich odrzucanie opisane są pod adresem: www.cnil.fr. Użytkownik Internetu ma prawo do sprzeciwu, dostępu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przekazywanych za pomocą plików cookie, pisząc na adres siedziby SARL TRAITEUR DE PARIS, 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné lub pocztą elektroniczną.

PRAWA AUTORSKIE
Zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, obrazy, filmy wideo, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, jak również wszystkie utwory zintegrowane ze stroną są własnością firmy TRAITEUR DE PARIS lub osób trzecich, które upoważniły firmę TRAITEUR DE PARIS do ich wykorzystania.

Loga, ikony, wykresy i układy graficzne oraz inne wytwory intelektualne przedstawione na stronie są chronione prawem autorskim zgodnie z postanowieniami artykułów L.111-1 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. Ponadto, firma TRAITEUR DE PARIS jest właścicielem praw do znaków towarowych dotyczących nazw, określeń, sloganów lub logotypów prezentowanych na stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami artykułów L.711.1 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Zezwala się na powielanie, na nośniku papierowym lub komputerowym, niniejszej strony internetowej oraz dzieł na niej odtworzonych, pod warunkiem, że są one przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, z wyłączeniem wykorzystania w celach reklamowych i/lub handlowych, i/lub w celach informacyjnych i/lub że są one zgodne z przepisami art. L.122-5 Kodeksu Własności Intelektualnej.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, całości lub części strony internetowej, całości lub części poszczególnych dzieł, które ją tworzą, bez uprzedniej zgody Traiteur de Paris jest surowo zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego i/lub karnego oraz koniecznością zapłaty odszkodowania i odsetek.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za treść stron, do których prowadzą linki.
Niezależnie od rodzaju linku utworzonego z zewnętrznej strony internetowej, zwanej „stroną linkującą”, do strony firmy TRAITEUR DE PARIS, ta ostatnia zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się jego utworzeniu.

Scroll to Top